Svenska    English

Om Staffan

notblad

Staffan Isbäck (född 1955) studerade gitarr vid Musikhögskolan i Stockholm för Peder Riis och Ulf G Åhslund - kammarmusik för Rolf la Fleur, instrumentation för Svante Widén och senare kontrapunkt och komposition för Hans Eklund. Gitarren står i centrum för många kompositioner och arrangemang – speciellt i en kammarmusikalisk dräkt tillsammans med olika instrument eller med sångrösten – men även som soloinstrument. Han har även skrivit körmusik, kammarmusik, teatermusik och musik för symfonisk besättning – bl.a. en dubbelkonsert för oboe, gitarr och orkester (uruppförd 1989)

Lutmusiken från renässansen är ett särskilt stort intresse för honom och du hittar många lutstycken (altgitarr) kompletterade med utskrivna variationer på denna hemsida – även mycket fria och egensinniga bearbetningar av barockmusik till vanlig gitarr och ”imaginära sviter” – musik, där Isbäck ibland agerar ”medkomponist”, och har färdigställt ofullständiga melodifragment och skisser.

– Min egen musik, en nutida konstmusik, strävar efter ett ”musikantiskt” anslag – en begriplig lätthet och en enkelhet med god energi. Ofta har jag återvänt till gamla former som; rondot, passacaglian, sonatformen eller andra variationsformer. Melodi, sångbarhet och ”klart väder” vill jag ha i fokus men även ett allvar och en inåtvändhet. Som van gammal körsångare har jag också skrivit en mängd körkompositioner och arrangemang för kör a capella eller för kör med orkester – bl.a. i ett mångårigt samarbete med Nicolai kammarkör och Christian Ljunggren som bl.a. uruppfört mina ”Forellsånger” för kör och stråkkvartett samt senast ”Missa brevis” i Storkyrkan.

Till vardags arbetar Isbäck som musikpedagog på Danderyds gymnasium och undervisar i ämnena gitarr, ensemble, kör, gehör och musiklära, musikhistoria. Hans musik har framförts i USA, England, Skottland, Tyskland, Estland, Taiwan, Sverige, Norge, Finland och forna Sovjetunionen. Fyra Trollformler var representerade vid Båstad kammarmusikfestival (Mikael Bellini/Sven Åberg). Sonatin för Oboe och gitarr framfördes vid Örebro kammarmusikfestival 1995 av Helen Rosing och Arne Brattland. Duo dialog fick Sonatin för klarinett och gitarr sig tillägnat 2010. Musik av Staffan Isbäck från CD Equlibrium blev vald till veckans CD i Sveriges radio P2 – Aurora 2006.

Som gitarrist har Staffan varit ackompanjatör till flera sångare vid Folkoperan – Bengt Gustavsson, Anna Söderbäck, Tua Åberg – och har medverkat på turnéer och inspelningar med Stockholms studentsångare och Nicolai kammarkör. I skrivande stund, 2014, medverkar han i en inspelning med musiker från Nordiska kammarorkestern, Annika Wångby och Lars Stattin – musik av Paganini, Beethoven, Wikmansson och Isbäck!